Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa

Oprawa graficzna festiwalu

Materiały oprawy wizerunkowej tj. plakat, dyplom, wizytówki, listownik i smycz na Festiwal Wikliny

V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa

hr

Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa jest najważniejszą imprezą dla środowiska plecionkarskiego, które odbywa się co cztery lata. Przyciąga on plecionkarzy, artystów, rzemieślników i miłośników sztuki z całego świata. Pozwala na wymianę doświadczeń i umiejętności, promocję plecionkarstwa jako sztuki i rzemiosła oraz integrację środowiska plecionkarskiego z całego świata.

Piąta edycja Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa odbyła się w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 24-27 sierpnia 2023 roku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 plecionkarzy z 59 krajów.

Podczas dwudniowej rywalizacji o tytuł Grand Prix Festiwalu plecionkarze wymieniają się doświadczeniami, poznają nowe wzornicze trendy, techniki i materiały plecionkarskie, co pozwala im na odkrycie nowych obszarów fachu i stworzyć unikalne dzieła.

W konkursie biorą udział plecionkarze z całego świata, a uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

 • Konkurs Prac Nadesłanych, podzielony na dwie kategorie: forma użytkowa i forma dekoracyjna
 • Konkurs Prac Wykonywanych na Żywo, podzielony na pięć kategorii: kosze tradycyjne, galanteria, tradycyjna forma dekoracyjna, abstrakcyjna forma dekoracyjna i plecionki z materiałów syntetycznych i wysoce przetworzonych

 

Podczas festiwalu odbywają się także liczne wydarzenia, w tym:

 • wystawy, prezentujące prace plecionkarskie z różnych krajów, w tym: Polski, Szwecji, Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Korei Południowej
 • kiermasz, międzynarodowy targ, na którym można było zakupić rękodzieła
 • warsztaty, w których uczestnicy mogą nauczyć się plecionkarstwa od doświadczonych plecionkarzy
 • koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

 

Festiwal w liczbach

hr
4

dni

59

państw

134

uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Plecionkarskiego

 

122

uczestników Konkursu Prac Nadesłanych

Nasze działania - oprawa graficzna festiwalu

hr

Nasza agencja reklamowa 4font została zaproszona do przygotowania kompleksowej oprawy graficznej dla V Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Przedmiotem zlecenia przygotowanie identyfikacji wizualnej, oprawy wizerunkowej, oprawy wizualnej przestrzeni oraz oprawy audiowizualnej. Udzieliliśmy także wsparcia w obsłudze strony internetowej festiwalu.

 

W ramach wsparcia graficznego i interaktywnego nasza agencja przygotowała materiały promocyjne, takie jak:

 • identyfikację wizualną
 • materiały drukowane do oprawy wizerunkowej 
 • materiały do oprawy wizualnej przestrzeni
 • oprawę audiowizualną festiwalu

 

Agencja 4font zastosowała w swojej pracy następujące rozwiązania:

 • motyw wikliny był obecny we wszystkich elementach oprawy graficznej
 • motyw kuli ziemskiej wykonanej z wikliny, symbolizującej globalny wymiar festiwalu, był to element rozpoznawczy festiwalu
 • naturalne kolory zostały wykorzystane do podkreślenia naturalnego charakteru wydarzenia
 • współczesna stylistyka została zastosowana w celu stworzenia nowoczesnej i atrakcyjnej oprawy graficznej

 

Oprawa graficzna przygotowana przez agencję 4font spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony organizatorów i uczestników festiwalu. Została ona uznana za nowoczesną, spójną i podkreślającą naturalny charakter wydarzenia.

Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny
Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Identyfikacja wizualna festiwalu

hr

 W ramach identyfikacji wizualnej na Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa stworzyliśmy:

 • logo
 • listownik
 • teczki
 • szatę graficzną dla dokumentów takich jak: regulamin festiwalu, kartę zgłoszeń, listę uczestników, plan pobytu i program artystyczny

 

Identyfikacja wizualna bazuje na naturalnych kolorach, takich jak brąz, beż i zieleń. Jest ona spójna z motywem wikliny i podkreśla naturalny charakter festiwalu. Logo festiwalu zostało zaprojektowane w oparciu o motyw wikliny. Jest ono proste i czytelne, a jednocześnie zapada w pamięć.

 

Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Oprawa wizerunkowa festiwalu

hr

W ramach oprawy wizerunkowej zaprojektowaliśmy:

 • plakaty
 • zaproszenia
 • oznakowania prac
 • dyplomy
 • wyróżnienia na medale
 • smycze
 • identyfikatory
 • torby
Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Przygotowanie do druku
Przygotowanie do druku
Druk cyfrowy
Druk cyfrowy

Oprawa wizualna przestrzeni

hr

W ramach oprawy wizualnej przestrzeni przygotowaliśmy:

 • tablice na warsztaty
 • tablice na wystawy
 • tablice z flagami państw, które wzięły udział w festiwalu
 • vouchery z nagrodami

 

Tablice były czytelne i łatwe do odczytania, a vouchery były eleganckie i podkreślały prestiż wydarzenia. Grafika na tablice i vouchery została zaprojektowana w naturalnych kolorach wikliny i uwzględniała motyw kuli ziemskiej z wikliny podkreślający międzynarodowy charakter wydarzenia. Do wykonania materiałów oprawy wizualnej wykorzystano PCV. 

Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Przygotowanie do druku
Przygotowanie do druku

Oprawa audiowizualna

hr

W ramach oprawy audiowizualnej stworzyliśmy:

 • telebim

 

Na telebimie wyświetlany był krótki program festiwalu, który zawierał informacje o wszystkich wydarzeniach, które miały się odbyć w trakcie trwania festiwalu. Program był prezentowany w formie animowanej, aby był bardziej atrakcyjny dla odbiorców.

Na telebimie prezentowane były również logotypy patronów, sponsorów i partnerów festiwalu. 

Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Filmy
Filmy