Agnieszka Sowisło

Album malarstwa

Okładka albumu malarstwa Agnieszka Sowisło

Projekt graficzny i skład albumu malarstwa

hr

Nasza firma zrealizowała kompleksową obsługę wydania albumu malarstwa Agnieszki Sowisło. Oprócz przygotowania projektu graficznego okładki oraz graficznego i typograficznego wnętrza, wykonaliśmy sesję fotograficzną obrazów i przygotowaliśmy je do druku. Ponadto wykonaliśmy również skład komputerowy, a w tym przygotowanie do druku, a także zajęliśmy się redakcją i korektą tekstów.

Dodatkowo zajęliśmy się formalnościami związanymi z wydawnictwem m.in. nadanie numeru ISBN, kontakt z Biblioteką Narodową.

Druk offsetowy
Druk offsetowy
Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów