Medycyna dla nurkujących

Wydanie, marketing i dystrybucja książki

Książka Medycyna dla nurkujących

Projekt graficzny i skład książki

hr

Jedną z naszych realizacji jest książka „Medycyna dla nurkujących” autorstwa Jarosława Krzyżaka i Krzysztofa Korzeniewskiego. Opracowaliśmy projekt graficzny okładki i wnętrza, a do tego wykonaliśmy rysunki i tabele do książki. Podjęliśmy się redakcji i korekty tekstów. Ponadto wykonaliśmy skład komputerowy i przygotowanie publikacji do druku.

Dodatkowo zajęliśmy się formalnościami związanymi z wydawnictwem m.in. nadanie numeru ISBN, kontakt z Biblioteką Narodową.

Druk offsetowy
Druk offsetowy
Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Marketing - strona internetowa

hr

Nasza firma zajmuje się także marketingiem i dystrybucją książki. Stworzyliśmy projekt sklepu www i zajmujemy się jego obsługą.