Jacek Strzelecki

Album Malarstwa

album malarski

Zrealizowaliśmy kompleksową obsługę wydania albumu malarstwa i rysunku Jacka Strzeleckiego– Profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Opracowaliśmy projekt graficzny okładki i wnętrza oraz dokonaliśmy obrobienia dostarczonych materiałów zdjęciowych. Ponadto podjęliśmy się redakcji, korekty oraz tłumaczenia tekstów na język angielski. Wykonaliśmy skład komputerowy, a w tym również przygotowanie do druku.

Projekt graficzny
Projekt graficzny

Przygotowanie projektów

Copywriting
Copywriting

Przygotowanie tekstów na potrzeby projektu

Druk offsetowy
Druk offsetowy

 

 

 

 

W każdym procesie realizacji albumu staraliśmy się oddać nasycenie emocjonalne w pracach Autora. Podczas obrabiania zdjęć usiłowaliśmy jak najlepiej oddać barwy z obrazów Autora.