Dziś przyglądamy się pokrótce poszczególnym warunkom, jakie powinna spełniać skuteczna reklama.

Atrakcyjna treść

Aby komunikat reklamowy był skuteczny, musi być atrakcyjny dla odbiorcy. Idealny przekaz tego typu musi być konkretny, dotyczyć tego, co jest bliskie odbiorcy i oddziaływać na jego zmysły. Warto, aby zawierał on humorystyczny akcent i znane powiedzenia, czy frazy użyte w nowym kontekście. Reklama nigdy nie powinna zrażać do siebie potencjalnego odbiorcy.

Sugestywność

Skuteczne reklamy to w znaczącej części przypadków takie, które są proste i zawierają kategoryczne stwierdzenia. Do najpopularniejszych zabiegów językowych używanych w komunikatach reklamowych zalicza się: tryb rozkazujący ze wzmocnieniem, na przykład „Kup teraz!”, sugerowanie pozytywnej reakcji odbiorcy oraz przysłówki modalne, jak „już” czy „natychmiast”. Tego typu komunikaty nie zawsze są jednak skuteczne. Wyróżnić można bowiem grono odbiorców, na których znacznie lepiej wpływa nieco bardziej sugestywny, subtelny przekaz. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie w przekazie reklamowym trybu warunkowego.

Zrozumiałość

Im przekaz reklamowy jest bardziej zrozumiały, tym większa jest jego skuteczność. Warto jednak pamiętać o tym, że reklama musi być skonstruowana w taki sposób, by potencjalny odbiorca najbardziej zapamiętał z niego te elementy, które mogą go skłonić do zakupu.

Zapamiętywalność

Reklama jest najbardziej skuteczna wtedy, gdy klient jest ją w stanie z łatwością zapamiętać. Nie chodzi tutaj jednak o zapamiętanie przekazu reklamowego, lecz nazwy danego produktu, usługi czy firmy, która je oferuje.

Najważniejsze funkcje reklamy

  • Informacyjną - informuje potencjalnych klientów o danym produkcie, czy usłudze, jego cenie oraz miejscach, w których można się w niego zaopatrzyć. Cecha ta odnosi się także do cech danego wyrobu, czy warunków jego sprzedaży.
  • Edukacyjną - przekaz reklamowy uczy oraz uświadamia potencjalnego nabywcę o korzyściach, jakie płyną ze skorzystania z danej usługi lub zakupu konkretnego produktu.
  • Wspierającą - wiąże się ona z kształceniem postaw nabywców. Są to działania wywierające określony wpływ na preferencje oraz zachowania klienta. Funkcja ta ma za zadanie przekonywać oraz przypominać o produktach i usługach klientowi, który miał już okazję korzystać z nich w przeszłości.
  • Konkurencyjną - jest to forma odpowiedzi na komunikaty wysyłane przez konkurencyjne marki. Ma za zadanie spowolnić i utrudnić kampanię reklamową innych firm działających w tej samej branży.

Rodzaje reklamy

Wiemy już, czym powinna się charakteryzować dobra reklama i jakie funkcje może pełnić. A z jakimi rodzajami komunikatów reklamowych możemy mieć do czynienia? Do wyboru mamy reklamę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Pierwsza z nich to wszelkiego rodzaju konstrukcje wystawowe, które pełnią funkcję ekspozycyjną we wnętrzu danego pomieszczenia. Do kategorii tej zalicza się między innymi stojaki, stoliki, lady wystawowe, reklamy zwijane, ściany reklamowe, banery multimedialne, potykacze czy wielkoformatowe plakaty.

Jeżeli chodzi natomiast o reklamę zewnętrzną, jest to sposób prezentacji produktów oraz usług w przestrzeni zewnętrznej, z którą styczność w znaczącej mierze mają osoby przypadkowe. Są to na przykład ekrany, billboardy, tablice, flagi, stojaki czy maszty. Reklamę podzielić można także na natywną oraz społeczną. Pierwsza z nich jest wkomponowana w treść artykułu prasowego lub internetowego zgodną z zainteresowaniami potencjalnego odbiorcy. Co ważne, jest ona spójna z ogólną treścią artykułu i nie odbiera muwartości merytorycznej. Reklama społeczna stanowi natomiast próbę wywarcia wpływu na zachowania społeczne, na przykład poprzez prezentowanie wizerunków osób wymagających pomocy.