Kreacja wizerunku firmy w świadomości potencjalnych klientów jest jednym z podstawowych zadań wielu przedsiębiorstw. Coraz większą wagę przywiązuje się także do kreacji wizerunku wśród samych pracowników. W tym celu często wykorzystuje się filmy korporacyjne (ang. corporate video). Ich głównym zadaniem nie jest marketing, a właśnie pokazanie działań korporacji “od kuchni”.

Film korporacyjny odpowiada za wykreowanie wizerunku firmy w świadomości klientów oraz pracowników. Dzięki nim odbiorca może poznać niejako atmosferę panującą w danym środowisku, kulturę organizacyjną, relacje między pracownikami poszczególnych szczebli, a także wyznawane przez korporację wartości oraz jej misję. Film jednoznacznie wiąże się z employer brandingiem, czyli działaniami, których celem jest budowanie wizerunku firmy jako “pracodawcy z wyboru”. Najczęściej przyjmuje formę prezentacji graficznej, animacji, a także filmu dynamicznego.

Charakterystyka filmu korporacyjnego

Posługiwanie się na szeroką skalę atrakcyjnym materiałem filmowym niesie za sobą wiele korzyści. Film korporacyjny, aby prawidłowo pełnić swoją funkcję, musi składać się z kilku podstawowych cech. Prace rozpoczyna się od odpowiednio skonstruowanego scenariusza, który pomoże zaprezentować wszystkie pożądane elementy i pokazać markę w odpowiednim świetle. Scenariusz powinien zawierać jasny i spójny przekaz, być skierowany do właściwie dobranej grupy docelowej, dzięki czemu zostanie odebrany zgodnie z naszymi intencjami.

Na czym powinien skupiać się corporate video?

Ważne jest skupienie się na najważniejszych tematach, aby w filmie nie panował chaos. W przypadku chęci poruszenia zbyt wielu wątków, jego forma nie będzie atrakcyjna dla widza, bez względu na to, czy będzie to poszukiwany przez nas pracownik, czy potencjalny klient. Jedną z cech corporate video jest emocjonalny przekaz. Mamy naturalną tendencję do lepszego zapamiętywania momentów, które wzbudziły w nas silne emocje. Bardzo ważnym aspektem jest wezwanie oglądających do działania. Film korporacyjny tworzy się w określonym celu - pracownik lub klient ma zostać skutecznie zachęcony do podjęcia konkretnego działania.

Cele

Film korporacyjny tworzy się z różnych względów i dotykać różnorodnych kwestii. Do najpopularniejszych celów należą:

  • promocja – głównym zadaniem tego rodzaju filmu jest zaprezentowanie potencjału firmy. W znacznej większości pełnią funkcję spotu reklamowego, a jego podstawowym celem jest np. ukazanie najważniejszych aspektów konkurencyjności, zwiększenie świadomości marki oraz propagowanie idei i misji firmy;
  • prezentacja wizerunku firmy – tego typu video pełni funkcję wizerunkową, której zadaniem jest podkreślenie lub uświadomienie potencjalnym klientom i pracownikom wielkości danego przedsiębiorstwa oraz np. szerokiego wachlarza oferowanych usług/produktów;
  • poprawa wizerunku firmy jako pracodawcy (employer branding), czyli dążenie do pozyskania nowych pracowników. Filmy te kieruje się bezpośrednio do osób zainteresowanych podjęciem pracy w danej firmie, najczęściej przedstawia się w nich pozafinansowe korzyści płynące ze współpracy.

Corporate video – przydatne narzędzie

Podsumowując, film korporacyjny jest bardzo przydatnym narzędziem. Z jego pomocą można przedstawić nową firmę, ugruntować wizerunek marki już obecnej na rynku. Również poinformować o nowym projekcie, akcji, wydarzeniu lub też pozyskać kolejnych pracowników. Jak zatem widać corporate video, może pełnić wiele funkcji. Dziś z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę już nie tylko największe korporacje, ale także mniejsze przedsiębiorstwa.